Automatsvarvning

Metallbearbetning

Automatsvarvning

Sedan svarvning blev till en automatisk datorstyrd process så har inget inom verkstadsindustrin varit sig likt. Idag drar man stor nytta av teknik som till exempel fleroperationssvarvning där man kan ta hand om flera olika moment i en och samma maskin. Detta drar ned på både tid och kostnader, och det leder till att man kan föra utvecklingen med metallbearbetning framåt. Det finns många svenska företag, speciellt i Gnosjöregionen, som kan erbjuda automatsvarvning som är perfekt anpassad till varje projekt. Med den här tekniken så kan man ta fram små detaljer som är precisa såväl som större komponenter som kräver en kraftfull hantering.

Effektiv produktion
Att utvecklingen har lett till automatiska maskiner beror förstås på att man hela tiden söker efter vägen till en effektiv produktion. Med automatsvarvning så slipper man många delmoment som är tidskrävande och även riskabla för operatören. Med hjälp av robotar så kan inmatning och utmatning av komponenter ske fullständigt automatiskt. Den som överser processen är där för att hantera styrsystem och för mindre manuella förflyttningar av material. I moderna verkstäder så kan man ha flera olika automatsvarvar som jobbar på samma produktionslinje eller med helt skilda projekt.

Cnc-styrda maskiner
Cnc-tekniken är revolutionerande och även om många idag tar för givet att man ska kunna ta fram små komponenter med invecklad layout så var detta alls inte fallet bara för några årtionden sedan. Idag kan man mata in en metallstång på ena sidan av en cnc-svarv för att få ut färdiga beslag på den andra. Varje komponent är precist framtagen och en exakt kopia den prototyp som man går efter. Med cnc-svarvning blir detta möjligt tack vare att man jobbar med avancerade styrsystem. Dels så jobbar man fram layout och ritning för produkten i datorn och dels så styrs själva svarvprocessen av datorprogrammet.

Med cnc-tekniken så spar man tid och dessutom så kan man få fram stora volymer från en maskin. De nya svarvarna är utformade så att arbetet kan ske på ett säkert sätt. Operatören ser hela tiden vad som pågår men är samtidigt skyddad av genomskinliga visir och delar som är enkla att plocka bort om man behöver ta sig in i maskinen. Detta gör att produktionsprocessen är mycket ren och behaglig för de som jobbar i verkstaden.

Automatisk svarvning när den är som bäst
Verkstäder som erbjuder det bästa inom svarvning har en utbildad och kunnig personal. Detta betyder att företagets säljare också är insatta i automatsvarvning på ett praktiskt sätt så att man från start kan tala samma språk som kunden. Vissa företag kan även leverera andra bitar som bockning, svetsning, härdning, laserskärning med mera, eller så kommer detta från starka underleverantörer. När komponenterna är färdiga så ska man även kunna få hjälp med packning och montering beroende på den komponent som man tar fram med hjälp av automatsvarvningen.

Med en högteknologisk cnc-styrd maskinpark så kan man ta fram rätt delar på kort tid. Vägen från metallstång till komponent blir enkel och snabb då man jobbar med bra material, rätt certifiering och svarvar som är moderna och cnc-styrda. Dessutom så kan man finna de bästa verkstäderna som erbjuder svarvning i legotäta regioner i Sverige där man med enkelhet kan utforma hela processen för en kostnadseffektiv slutprodukt.

 


Vill du synas här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00